Czym jest lęk językowy?

Przez całe życie podkreśla się nam, jak ważna jest znajomość więcej niż jednego języka. Od najmłodszych lat jesteśmy zachęcani do nauki przynajmniej drugiego języka. Umiejętność posługiwania się innymi językami zapewnia nam bogactwo kulturowe i językowe, a także pomaga nam rozwijać się zarówno osobiście, jak i zawodowo.

Ale czasami nie jest to takie proste: nie wszyscy mają taką samą zdolność i łatwość uczenia się i wyrażania siebie w innym języku. Trudność ta powoduje u wielu osób blokadę możliwości wypowiadania się zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Ta blokada ma swoją nazwę i nazywa się lękiem językowym.

Lęk językowy to lęk odczuwany w sytuacji wymagającej posługiwania się językiem obcym. Powoduje to skłonność jednostek do nerwowego reagowania podczas mówienia, słuchania, czytania lub pisania w tym drugim języku. Od ogólnego lęku różni się tym, że jest spowodowany konkretną sytuacją, jaką jest nauka i używanie języka obcego.

Oprócz lęku na ten proces wpływają takie czynniki jak motywacja i poczucie własnej wartości. Jeśli poziom tych czynników jest niski, wytwarza się bariera psychologiczna, która uniemożliwia osobie wykorzystanie w pełni jej potencjału, jeśli chodzi o uczenie się i wyrażanie siebie. Brak pewności siebie przejawia się w postaci nerwowości, drżenia, zakłopotania i odrzucenia nauki lub używania języka. W innym z artykułów przeczytasz, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne i poradzić sobie z tymi symptomami.

Co powoduje lęk?

Doświadczamy tego rodzaju niepokoju, gdy komunikujemy się w innym języku, ponieważ czujemy się bezbronni i mamy świadomość, że nie wykorzystujemy w pełni naszego potencjału komunikacyjnego, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy używamy języka ojczystego. Czasami presja rówieśników również odgrywa rolę w wywoływaniu tego uczucia.

Wskazówki jak pokonać lęk przed językiem obcym

Oto niektóre z nich:

  • Miej kontakt z językiem tak dużo, jak to możliwe. Poszukaj zajęć poza klasą, w których dochodzi do kontaktu z językiem obcym.
  • Ciesz się nauką języka i wspieraj ten proces pozytywnymi wzmocnieniami.
  • Zmień sposób, w jaki konsumujesz kulturę. Oglądanie filmów czy seriali w oryginalnym języku to dobry sposób na naukę i lepsze poznanie języka, którego się uczymy.