LO baner 3 05

 
Nabór elektroniczny do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nyskim odbywa się drogą elektroniczną*. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych jest dostępna w Internecie.
*W bieżącym roku system, z którego korzystamy, obejmuje wyłącznie poiat nyski, szkoły powiatu prudnickiego są obsługiwane przez inny system.

Kandydaci powinni:

logow1. Po zapoznaniu się z ofertą szkół, na stronie internetowej: nabor.pcss.pl/nysa, wybrać oddziały (klasy), do których chcą być przyjęci. Uwaga: radzimy wybierać kilka oddziałów z preferowanej szkoły.
2. Założyć swoje konto. Czynność ta będzie możliwa od dnia 30 maja 2016 r., do 23 czerwca 2016 r. Należy zapamiętać (zapisać) swój login i hasło. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z sekretariatem Liceum.
3. Wydrukować podanie, dać je do podpisu rodzicom (opiekunom) i zanieść do szkoły wybranej jako pierwszy wybór. Dodatkowe informacje i porady można znaleźć na podanej stronie, w zakładce Poradnik oraz w załączonym "Poradniku kandydata".

podpis

Prosimy o jak najszybsze wykonanie tych czynności - zwlekanie z wyborem szkoły i wydrukiem podania na tzw. ostatnią chwilę utrudnia pracę szkole, a dla kandydatów oznacza konieczność czekania w kolejkach przed sekretariatem. Do podania należy załączyć dwa zdjęcia legitymacyjne, podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, nr gimnazjum). Uczeń jest na oficjalnej liście kandydatów dopiero po zatwierdzeniu jego podania przez szkołę ponadgimnazjalną.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu, kandydat powinien:

zatw

4. Zanieść potwierdzoną przez gimnazjum kopię świadectwa i zaświadczenia do szkoły pierwszego wyboru. Termin: 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. Należy też dołączyć dokumentację medyczną (karta zdrowia, zaświadczenie lekarskie). Oceny i wyniki egzaminu będą wprowadzane do systemu naboru przez szkołę ponadgimnazjalną.
5. Sprawdzić, do jakiej szkoły i klasy został przyjęty i zanieść do tej szkoły oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Listy zakwalifikowanych do przyjęcia będą dostępne 18 lipca 2016 r., godz. 1200. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów dokumentacji, co jest równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w danej szkole. Termin: do 25 lipca, do godz. 1500.

Lista uczniów przyjętych do szkoły będzie dostępna 26 lipca 2016 r., od godz. 1200.swiad
Od 27 lipca do 28 lipca 2016 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 24 sierpnia 2016 r. do godz.1200. Termin ogłoszenia list uczniów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej - 29 sierpnia do godz.1200.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Liceum, w godzinach pracy Szkoły.

     Oferta szkoły
     Regulamin rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2016/2017 >>
     Strona główna

capric
gmina glucholazy
logonews3a
stowarzyszenie
muks chrobry basket glucholazy
szkolne biuro pomocy ucz
UO
pwsz
kuratorium
men
oke.wroc
cke
ipn
ewd
O szkole
aktualnosci
Chór Capricolium
Galeria
Plan

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
ul. Bohaterów Warszawy 10, 48-340 Głuchołazy
tel. 77 439 15 69, kom. 793 401 733
sekretariat: sekretariatlo@interia.pl

dyrektor: dyrektorloglucholazy@op.pl

administrator strony: m.kuchna@loglucholazy.pl

mail

Gmail