Władze
Cele
Zadania
Deklaracja
Sprawozdania
1% podatku
stowarzyszenie

Cele i zadania Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

1. finansowanie zakupów pomocy naukowych, wyposażenia szkół, literatury, sprzętu sportowego;
2. organizowanie i finansowanie warsztatów, kursów, seminariów
i innych form doskonalenia uczniów i nauczycieli;

3. fundowanie stypendiów, nagród dla uczniów wyróżniających się
w nauce, sporcie, działalności społecznej i kulturalnej;

4. w szczególnych uzasadnionych przypadkach losowych indywidualną pomoc pieniężną albo rzeczową dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkół;
5. organizowanie i finansowanie zajęć dydaktycznych wyrównawczych, uzupełniających lub pozwalających na rozwój zainteresowań uczniów;
6. wspomaganie organizacyjne i finansowe imprez związanych
z kultywowaniem tradycji szkoły i postaw patriotycznych uczniów;

7. organizowanie i finansowanie działalności kulturalnej, sportowej
i rekreacyjnej uczniów (pomoc w organizacji występów, konkursów, wycieczek, zabaw, zawodów sportowych itp.).

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
w Zespole Szkół w Głuchołazach
ul. Kolonia Kaszubska 2,
48-340 Głuchołazy
tel. 77 439 14 62; 77 439 13 48
sekretariat: zsglucholazy@wodip.opole.pl

administrator strony: m.kuchna@loglucholazy.pl

mail

Gmail