Sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego
Liceum Ogólnokształcącym w Głuchołazach 
w roku szkolnym 2016/2017

Działalność Samorządu Uczniowskiego w I  i II  półroczu polegała na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły.

Współpracowaliśmy z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną,  kładąc  akcent, na angażowanie Społeczności Uczniowskiej w organizowaniu uroczystości szkolnych, ciekawych akcji
i współpracy ze środowiskiem lokalnym.

W tym półroczu  i w całym roku szkolnym postawiliśmy duży, nacisk na demokratyczną współpracę w środowisku szkolnym. Próbowaliśmy z pozytywnym skutkiem uatrakcyjnić życie szkoły.

Wszystkich zorganizowanych  i przeprowadzonych przez SU akcji, w tym roku szkolnym było ponad 20.

O tych przeprowadzonych w I okresie poinformowaliśmy, umieszczając  sprawozdania
na stronie internetowej szkoły.

W II półroczu przeprowadziliśmy:

  • Zbiórkę żywności i okryć dla zwierząt na rzecz schroniska w Konradowej,
  • Apel z okazji Świąt Wielkanocnych wraz ze szkolnym Kołem PCK,
  • Akcję „Żonkile” przy współpracy z Muzeum” Polin” w Warszawie,
  • Współorganizowaliśmy zakończenia klas III , Dni Otwarte Szkoły,
  • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

W II półroczu otrzymaliśmy też podziękowania od Fundacji Nasz Dom za przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w XVII edycji akcji ”Góra Grosza”.

Działalność SU oceniamy jako dobrą i aktywną oraz dającą się zauważyć w życiu szkoły.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Małgorzata Golanowska – Hefczyc


 Podziękowanie dla licealistów "Chrobrego"

dyplom0003

 

 

 

Samorząd Uczniowski oraz uczniowie naszego LO otrzymali Dyplom z podziękowaniami za przeprowadzenie XVII Edycji Zbiórki Finansów na Rzecz Dzieci "Góra Grosza". Akcja ma na celu wspieranie dzieci, które nie wychowują się we własnych domach.

 

Wszystkim, którzy wspierali akcję SU serdecznie dziękuję 
Opiekun SU Małgorzata Golanowska-Hefczyc

 


Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w I okresie roku szkolnego 2016/2017

Działalność SU w naszej szkole to praca zespołowa, społeczności uczniowskiej, opiekuna samorządu, dyrekcji oraz grona pedagogicznego. Praca w SU kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu publicznym, zwiększa rolę samorządności uczniów, motywuje uczniów do twórczej pracy na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Taka praca przynosi widoczne efekty.

SU w naszej placówce inicjuje i organizuje wiele akcji imprez szkolnych, wynikających z przygotowanego planu pracy SU. Wiele z nich jest stałym elementem działań, inne wynikają z aktywnej twórczości i potrzeb uczniów.

SU aktywnie włącza się w organizację akcji wewnętrznych i zewnętrznych (pozaszkolnych). Wśród działalności samorządu można wyróżnić następujące inicjatywy zorganizowanie i przeprowadzone na terenie szkoły w I okresie roku szkolnego 2016/2017:

14 września 2016 r. – przeprowadzenie akcji „BohaterON” przez fundację Rosa;
23 września 2016 r. – członkowie SU przeprowadzają akcję dla uczniów PG 2 w ramach projektu „BohaterON”;
Wrzesień/październik – prowadzenie kampanii wyborczej przez kandydatów do SU
26 września 2016 r. – debata, przygotowująca do wyborów SU;
30 września 2016 r. – wybory do SU;
10 października 2016 r. – wprowadzenie „Szczęśliwego numerka”;
14 października 2016 r. – SU przygotował akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
11 listopada 2016 r. – udział SU w obchodach Święta Niepodległości pod pomnikiem Walk o Niepodległość;
11 listopada 2016 r. – udział w sadzeniu Dębu Pamięci w OW „Czerwony Kozioł”;
14 listopada 2016 r. – SU przygotowało akademię z okazji Święta Niepodległości;
30 listopada 2016 r. – finał akcji „Czysty zeszyt” i przekazanie darów dla domu dziecka w Paczkowie;
09 grudnia 2016 r. – finał akcji „Góra Grosza”;
16 grudnia 2016 r. – finał akcji „Świąteczna Paczka”;
21 grudnia 2016 r. – wizyta SU w PSP nr 2 w ramach akcji „Mikołajki”;
Powadzenie gazetek tematycznych na parterze i I piętrze;

Naszą działalność będziemy kontynuowali, informując na stronie www LO o podejmowanych akcjach, prowadzonych na terenie szkoły.

Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali działalność SU w tym okresie i proszę o dalsze wsparcie dla naszej działalności.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Małgorzata Golanowska - Hefczyc


Rok szkolny 2016/2017

  Wybory do Samorządu Uczniowskiego w tym roku cieszyły się wyjątkową frekwencją. Zagłosowało aż 82 % uczniów. Nad prawidłowością wyborów czuwali mężowie zaufania. 
Do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 wybrano:

Przemysława Tkacza - 42 głosy,
Martę Szłapkę - 31 głosów,
Paulinę Kręcichwost - 27 głosów,
Mateusza Kubata - 19 głosów,
Agnieszkę Ilnicką - 18 głosów,
Wiktorię Rolę - 6 głosów. 
   

Dziękujemy wszystkim,którzy z powagą i zaangażowaniem podeszli do wyborów.
Dziękujemy też kandydatom, którzy będą nas w tym roku reprezentować i dbać o interesy uczniów.
Tegoroczne wybory były bardziej atrakcyjne, ponieważ uczniowie mogli na bieżąco śledzić wydarzenia związane z wyborami, dzięki wpisom  umieszczanym na stronie akcji "Samorządy Mają Głos", prowadzonej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

SU


 

 30 września 2016 r. wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

Kampania wyborcza trwa.
http://www.wybory.ceo.org.pl/szkoly/liceum-ogolnoksztalcace-im-boleslawa-chrobrego-w-glucholazach,1763

 


 

Rok szkolny 2015/2016


Przewodniczący

Mateusz Kropelnicki kl. III a

Wiceprzewodniczący 

Łukasz Diakowski kl. III a

Sekretarz 

Wiktoria Rola kl. II b

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

Klasa I a
Mateusz Kubat
Marta Szłapka
Monika Barczuk

Klasa I b
Diana Czieczierow
Wojciech Diakowski

Klasa II a
Laura Korzekwa
Agata Żur
Jakub Tokarz

Klasa II b
Patrycja Dec

Klasa III a
Kamil Kropelnicki
Sebastian Drulik
Agnieszka Gębala
Dominika Wyszyńska

 

Opiekun Samorządu

mgr Małgorzata Golanowska - Hefczyc

 

 
capric
gmina glucholazy
logonews3a
stowarzyszenie
muks chrobry basket glucholazy
szkolne biuro pomocy ucz
UO
pwsz
kuratorium
men
oke.wroc
cke
ipn
ewd
O szkole
aktualnosci
Chór Capricolium
Galeria
Plan

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
ul. Bohaterów Warszawy 10, 48-340 Głuchołazy
tel. 77 439 15 69, kom. 793 401 733
sekretariat: sekretariatlo@interia.pl

dyrektor: dyrektorloglucholazy@op.pl

administrator strony: m.kuchna@loglucholazy.pl

mail

Gmail