Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w I okresie roku szkolnego 2016/2017

Działalność SU w naszej szkole to praca zespołowa, społeczności uczniowskiej, opiekuna samorządu, dyrekcji oraz grona pedagogicznego. Praca w SU kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu publicznym, zwiększa rolę samorządności uczniów, motywuje uczniów do twórczej pracy na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Taka praca przynosi widoczne efekty.

SU w naszej placówce inicjuje i organizuje wiele akcji imprez szkolnych, wynikających z przygotowanego planu pracy SU. Wiele z nich jest stałym elementem działań, inne wynikają z aktywnej twórczości i potrzeb uczniów.

SU aktywnie włącza się w organizację akcji wewnętrznych i zewnętrznych (pozaszkolnych). Wśród działalności samorządu można wyróżnić następujące inicjatywy zorganizowanie i przeprowadzone na terenie szkoły w I okresie roku szkolnego 2016/2017:

14 września 2016 r. – przeprowadzenie akcji „BohaterON” przez fundację Rosa;
23 września 2016 r. – członkowie SU przeprowadzają akcję dla uczniów PG 2 w ramach projektu „BohaterON”;
Wrzesień/październik – prowadzenie kampanii wyborczej przez kandydatów do SU
26 września 2016 r. – debata, przygotowująca do wyborów SU;
30 września 2016 r. – wybory do SU;
10 października 2016 r. – wprowadzenie „Szczęśliwego numerka”;
14 października 2016 r. – SU przygotował akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
11 listopada 2016 r. – udział SU w obchodach Święta Niepodległości pod pomnikiem Walk o Niepodległość;
11 listopada 2016 r. – udział w sadzeniu Dębu Pamięci w OW „Czerwony Kozioł”;
14 listopada 2016 r. – SU przygotowało akademię z okazji Święta Niepodległości;
30 listopada 2016 r. – finał akcji „Czysty zeszyt” i przekazanie darów dla domu dziecka w Paczkowie;
09 grudnia 2016 r. – finał akcji „Góra Grosza”;
16 grudnia 2016 r. – finał akcji „Świąteczna Paczka”;
21 grudnia 2016 r. – wizyta SU w PSP nr 2 w ramach akcji „Mikołajki”;
Powadzenie gazetek tematycznych na parterze i I piętrze;

Naszą działalność będziemy kontynuowali, informując na stronie www LO o podejmowanych akcjach, prowadzonych na terenie szkoły.

Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali działalność SU w tym okresie i proszę o dalsze wsparcie dla naszej działalności.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Małgorzata Golanowska - Hefczyc


Rok szkolny 2016/2017

  Wybory do Samorządu Uczniowskiego w tym roku cieszyły się wyjątkową frekwencją. Zagłosowało aż 82 % uczniów. Nad prawidłowością wyborów czuwali mężowie zaufania. 
Do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 wybrano:

Przemysława Tkacza - 42 głosy,
Martę Szłapkę - 31 głosów,
Paulinę Kręcichwost - 27 głosów,
Mateusza Kubata - 19 głosów,
Agnieszkę Ilnicką - 18 głosów,
Wiktorię Rolę - 6 głosów. 
   

Dziękujemy wszystkim,którzy z powagą i zaangażowaniem podeszli do wyborów.
Dziękujemy też kandydatom, którzy będą nas w tym roku reprezentować i dbać o interesy uczniów.
Tegoroczne wybory były bardziej atrakcyjne, ponieważ uczniowie mogli na bieżąco śledzić wydarzenia związane z wyborami, dzięki wpisom  umieszczanym na stronie akcji "Samorządy Mają Głos", prowadzonej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

SU


 

 30 września 2016 r. wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

Kampania wyborcza trwa.
http://www.wybory.ceo.org.pl/szkoly/liceum-ogolnoksztalcace-im-boleslawa-chrobrego-w-glucholazach,1763

 


 

Rok szkolny 2015/2016


Przewodniczący

Mateusz Kropelnicki kl. III a

Wiceprzewodniczący 

Łukasz Diakowski kl. III a

Sekretarz 

Wiktoria Rola kl. II b

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

Klasa I a
Mateusz Kubat
Marta Szłapka
Monika Barczuk

Klasa I b
Diana Czieczierow
Wojciech Diakowski

Klasa II a
Laura Korzekwa
Agata Żur
Jakub Tokarz

Klasa II b
Patrycja Dec

Klasa III a
Kamil Kropelnicki
Sebastian Drulik
Agnieszka Gębala
Dominika Wyszyńska

 

Opiekun Samorządu

mgr Małgorzata Golanowska - Hefczyc

 

 
capric
gmina glucholazy
logonews3a
stowarzyszenie
muks chrobry basket glucholazy
szkolne biuro pomocy ucz
UO
pwsz
kuratorium
men
oke.wroc
cke
ipn
ewd
O szkole
aktualnosci
Chór Capricolium
Galeria
Plan

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
ul. Bohaterów Warszawy 10, 48-340 Głuchołazy
tel. 77 439 15 69, kom. 793 401 733
sekretariat: sekretariatlo@interia.pl

dyrektor: dyrektorloglucholazy@op.pl

administrator strony: m.kuchna@loglucholazy.pl

mail

Gmail