LO baner 3 05

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2017/2018
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach

Regulamin rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2017/2018 >>

         W roku 2017 klasy pierwsze szkół ponadgimnazjalnych kontynuują naukę według nowej podstawy programowej. W klasie pierwszej wszyscy uczniowie uczą się większości przedmiotów w zakresie podstawowym. W klasie drugiej i trzeciej realizują wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym, przygotowując się do matury. W związku z tym, mając już prawie czteroletnie doświadczenie w organizacji nauczania w taki sposób, przygotowaliśmy dla kandydatów do naszego Liceum nową ofertę, która umożliwia wybór przedmiotów rozszerzonych i dodatkowych, najlepiej dostosowany do zainteresowań i planów edukacyjnych uczniów.
         Bez względu na profil, przedmiotem nauczanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski.
Drugim językiem obcym może być język niemiecki lub język hiszpański.
Utworzenie grup uzależnione jest od odpowiedniej liczby chętnych.

         Proponujemy kandydatom do naszej Szkoły następujące oddziały klasy pierwszej:
Klasa Przedmiot rozszerzony od klasy I Typ klasy Przedmioty rozszerzone i dodatkowe w kl. II i III Przedmioty punktowane w rekrutacji
1A/1 język angielski

matematyczno -

przyrodnicza

matematyka, j. angielski,

trzeci przedmiot do wyboru spośród:

biologia, wos. *

j. polski, matematyka,

2 najlepsze spośród:

II j. obcy, biologia, 

informatyka.

1A/2 język angielski

humanistyczno -

językowa

j. polski, j. angielski,

trzeci przedmiot do wyboru spośród:

wos, biologia. *

j. polski, matematyka,

2 najlepsze spośród:


II język obcy,

biologia, informatyka.

* Wybór trzeciego przedmiotu rozszerzonego jest uzależniony od powstania grupy osób nim zainteresowanych.


Języki obce:
Na etapie rekrutacji do LO im. Bolesława Chrobrego uczeń dokonuje wyboru drugiego języka obcego nowożytnego spośród: języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego.
Utworzenie danej grupy językowej jest uzależnione od liczby chętnych uczniów.


Regulamin rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2017/2018  >>
Zasady naboru elektronicznego   >>

 

INFORMACJE DODATKOWE

       

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach to szkoła z 70-letnią tradycją.
Od września 2017 r. stanie się częścią Zespołu Szkół w Głuchołazach.
Oferuje możliwość uzyskania średniego wykształcenia w 3-letnim okresie nauki.

Atuty szkoły to:

- innowacyjność - prowadzone są klasy, realizujące innowacje oraz autorskie programy nauczania,

- wysoka jakość pracy,

- tradycja i doświadczenie,

- bezpieczeństwo i kameralność,

- różnorodność zajęć pozalekcyjnych,

- zajęcia fakultatywne dla maturzystów,

- multimedialne wyposażenie klas,

- Stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz za wyniki w nauce i sporcie.

          Uczniom, którzy ze względu na zły stan zdrowia mają problemy w nauce, Szkoła proponuje różne formy pomocy - od indywidualizacji metod pracy i wymagań programowych, do nauczania indywidualnego. Pomagamy również w optymalnej organizacji nauki uczniom, uprawiającym sport. W szczególności, osoby, które ze względu na chorobę lub inne zdarzenia losowe ukończyły gimnazjum z wynikami, dającymi liczbę punktów rekrutacyjnych nieznacznie mniejszą od wymaganej, mogą mieć indywidualnie rozpatrywane podania o przyjęcie do Szkoły.

muks chrobry basket glucholazy         

W Szkole działa klub sportowy Chrobry Basket o specjalności koszykówka dziewcząt, znany z licznych osiągnięć na arenie wojewódzkiej i krajowej.

          Popołudniowe zajęcia sportowe - dla wszystkich chętnych - obejmują, oprócz koszykówki, zajęcia z tańca, a w sezonie zimowym - siłownię i wyjazdy na krytą pływalnię. Proponujemy też zajęcia siatkówki - dziewcząt i chłopców oraz piłki nożnej chłopców.

 

capric    Zdolności artystyczne można rowijać z utytułowanym "Chórem Capricolium" - zdobywcą wielu nagród w krajowych konkursach chórów a Cappella.

          Zajęcia popołudniowe, to również koła zainteresowań - m. in. historyczne, matematyczne, chemiczne, recytatorskie i/lub teatralne, dodatkowe zajęcia języka obcego, zajęcia przygotowujące do matury.

 

logonews3 Zainteresowania dziennikarskie można rozwijać, redagując gazetkę szkolną "Chrobry News".

          Dla uczniów chętnych, Szkoła organizuje nieodpłatnie zajęcia dodatkowe - wyrównawcze lub rozszerzające zainteresowania.

          Szkoła posiada dobrze zaopatrzoną bibliotekę z miniczytelnią i centrum multimedialnym, w którym można skorzystać z dostępu do Internetu. Uczniowie mogą również korzystać ze szkolnej sieci WiFi.

          Oprócz sali gimnastycznej, z nowoczesnym zapleczem, na przylegających do boiska szkolnego terenach działa boisko typu "Orlik", z którego uczniowie korzystają w ramach lekcji WF. Korzystamy również z siłowni GOSiR.


Regulamin rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2017/2018 >>
Strona główna Liceum >>
capric
gmina glucholazy
logonews3a
stowarzyszenie
muks chrobry basket glucholazy
szkolne biuro pomocy ucz
UO
pwsz
kuratorium
men
oke.wroc
cke
ipn
ewd
O szkole
aktualnosci
Chór Capricolium
Galeria
Plan

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
w Zespole Szkół w Głuchołazach
ul. Kolonia Kaszubska 2,
48-340 Głuchołazy
tel. 77 439 14 62; 77 439 13 48
sekretariat: zsglucholazy@wodip.opole.pl

administrator strony: m.kuchna@loglucholazy.pl

mail

Gmail