Ogólnopolski sukces Licealistów "Chrobrego"

Zgodnie z danymi zawartymi w protokołach eliminacji wojewódzkich, w tegorocznej edycji konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, tylko na szczeblu wojewódzkim, oceniono 391 prac, przygotowanych przez 569 uczniów pod opieką 266 osób. Reprezentowali oni 209 szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podczas tegorocznego etapu centralnego oceniono 102 prace: w tym 38 prac ze szkół podstawowych, z czego 11 to prace multimedialne; 39 prac ze szkół gimnazjalnych, z czego 11 to prace multimedialne; 25 prac ze szkół ponadgimnazjalnych, z czego 10 to prace multimedialne. Z 12 województw nadesłano po jednej dodatkowej pracy, zgodnie z punktem IV ust. 8 lit. d regulaminu konkursu. Obrady jury konkursowego odbywały się w dniach 18 - 22 kwietnia 2017 r. w Centralnej Bibliotece PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie. Jury XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” etapu centralnego obradowało w składzie:
- przewodniczący Andrzej Gordon, jeden z pomysłodawców Konkursu, wiceprezes Zarządu Głównego PTTK,
- sekretarz Joanna Blicharska, specjalista ds. inicjatyw programowych Zarządu Głównego PTTK,
członkowie:
- Marek Bogusz, przewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK,  Paweł Cukrowski, redaktor naczelny „Poznaj swój kraj”,
- Marian Kurzyna, członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK,
- Elżbieta Matusiak-Gordon, redaktor i sekretarz redakcji kwartalnika „Gościniec PTTK”,
- Weronika Smolarkiewicz-Lendzion, wiceprzewodnicząca Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, wielokrotna laureatka, w tym Grand Prix, OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”,
- Aleksandra Staszak, członek Zarządu Głównego PTTK, krajoznawca, pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk,
- Mieczysław Wojecki, krajoznawca, emerytowany wykładowca Akademicki,
- Maria Janowicz, kierownik Centralnej Biblioteki PTTK,
- Leszek Pielin, prezes Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami jury postanowiło, że nagrody w etapie centralnym XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” otrzymują: 

W kategorii prac multimedialnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych I nagrodę otrzymują: Agnieszka Ilnicka i Mateusz Kubat z Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Chrobrego w Głuchołazach (woj. opolskie) za pracę „20 lat Capricolium”, opiekun Pani Małgorzata Golanowska-Hefczyc.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach od wielu lat biorą udział w konkursach turystyczno - krajoznawczych zdobywając pod opieką Małgorzaty Golanowskiej - Hefczyc laury  także w Konkursach OMTTK i Konkursach Krasomówczych .
Konkurs organizowany jest od początku lat 90-tych XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK oraz redakcję „Poznaj swój kraj”. Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej. Poprzez dostrzeganie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych czy tradycji kulturowych, a także wspomnień i wydarzeń historycznych. Czyli tego wszystkiego, co znajduje się wokół nas - w naszym otoczeniu, w życiu codziennym, podczas wędrówek. „Poznajemy Ojcowiznę” jest więc konkursem projektów uczniowskich, które można przygotowywać w czasie zajęć z edukacji regionalnej.

capric
gmina glucholazy
logonews3a
stowarzyszenie
muks chrobry basket glucholazy
szkolne biuro pomocy ucz
UO
pwsz
kuratorium
men
oke.wroc
cke
ipn
ewd
O szkole
aktualnosci
Chór Capricolium
Galeria
Plan

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
w Zespole Szkół w Głuchołazach
ul. Kolonia Kaszubska 2,
48-340 Głuchołazy
tel. 77 439 14 62; 77 439 13 48
sekretariat: zsglucholazy@wodip.opole.pl

administrator strony: m.kuchna@loglucholazy.pl

mail

Gmail