Uwaga konkurs!

 Regulamin konkursu

Regulamin otwartego konkursu na logo Zespołu Szkół
(z klasami technikum oraz liceum ogólnokształcącego)

w Głuchołazach 


W roku szkolnym 2017/2018 połączone zostają, w jeden organizm szkolny, dwie szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach i Zespół Szkół w Głuchołazach. W związku z tym zachodzi m.in. potrzeba stworzenia symboli, którymi będzie posługiwała się nowa placówka. W celu stworzenia znaku rozpoznawczego, z którym mogliby się identyfikować uczniowie Zespołu Szkół w Głuchołazach i który mógłby być wykorzystywany do oznaczania pism, dyplomów, koszulek i gadżetów, ogłasza się otwarty konkurs na logo szkoły i hasło promujące.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły, ich rodzice oraz pracownicy szkoły.


Termin i warunki ogólne

1. Konkurs zostaje ogłoszony 09 lutego 2017 roku.

2. Prace w formie opisanej poniżej można składać w zamkniętej kopercie do 3 marca 2017 roku.
Każda złożona praca zostanie opatrzona dwucyfrowym numerem identyfikacyjnym i kodującym. Numer ten będzie wykorzystywany w czasie głosowania. Po zakończeniu konkursu prace zostaną odkodowane.
   

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 4 marca 2017 roku.

4. Zaleca się, by projekt logo był opatrzony krótkim opisem (do 50 słów zapisanych czcionką Arial 12), w którym zostaną opisane zastosowane w pracy znaki, symbole, kolory oraz forma i kształt.


5. Prace zostaną zaprezentowane uczniom i nauczycielom. Wszyscy zainteresowani będą mogli oddać głos i wybrać najlepsze logo szkoły.
   

6. Komisja konkursowa złożona z trzech wskazanych przez Samorządy Szkolne uczniów oraz nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektorów Szkół wybierze pięć projektów logo, które zostaną poddane ocenie nauczycieli i uczniów w powszechnym głosowaniu.
Komisja w oparciu o wyniki głosowania – uwzględniając zapisy warunków i kryteriów, jakie musi spełniać logo - rekomenduje Dyrekcjom jedno logo.

7. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę główną, a autorzy wyróżnionych pracy upominki.


8. Dyrekcje Szkół mają prawo do nieprzyjęcia żadnego z rekomendowanych znaków przez komisję (np. ze względu na brak zgodności wybranego logo z kreowanym wizerunkiem szkoły).

   
9. Startujący w konkursie automatycznie stwierdza, że jest autorem projektu logo i wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe używanie logo przez Zespół Szkół  w Głuchołazach.
   

10. Twórca zwycięskiego logo dopuszcza drobne korekty projektu niezbędne do przetworzenia jego pracy technikami komputerowymi w celu przygotowania logo do wydruków, umieszczenia na korespondencji szkolnej, stronie internetowej szkoły, kopertach foliach i innych nośnikach w tym standaryzowanie kolorów, czcionek, tła itp. Autor zwycięskiej pracy ma prawo do udziału w wymienionych zabiegach.
   
11. Logo musi mieć kształt i formę, które będą się dobrze prezentowały zarówno przy małych rozmiarach (np. 4cm × 4cm), jak i w dużych powiększeniach (np. 20cm × 20cm). Logo powinno zachowywać swoje walory także przy powielaniu na ksero i wydrukach w odcieniach szarości.

   
12. Forma projektu logo - warunki, jakie musi spełniać logo:   
- format – logo powinno mieścić się w kwadracie o boku 20cm;

- kształt - koło, owal, kwadrat, bez konkretnego kształtu;
- kartka bloku technicznego, wydruk na kartce A4;
- wykonanie - kredki, mazaki, cienkopisy, farby lub techniką komputerową;
- dopuszcza się wykorzystanie znaku graficznego;
- zalecana jest prosta, czytelna i komunikatywna forma, która może nawiązywać do specyfiki szkoły jej miejsca, regionu;
- liternicza, rysunkowa lub literniczo - rysunkowa;
- monochromatyczna lub z użyciem barw podstawowych i dopełniających;   

13. Do projektu logo można dołączyć krótką notkę (do 50 słów), w której zostaną opisane zastosowane w pracy znaki, symbole, kolory, znaków oraz forma i kształt.

14. Sposób prezentacji - Logo będzie prezentowane w czasie konkursu w oryginalnym rozmiarze wraz z jego fotokopiami wpisanymi w kwadraty 4cm × 4cm i 20cm × 20cm, barwnymi oraz w odcieniach szarości z kodem uczestnika. 

Opracował mgr Piotr Migus

capric
gmina glucholazy
logonews3a
stowarzyszenie
muks chrobry basket glucholazy
szkolne biuro pomocy ucz
UO
pwsz
kuratorium
men
oke.wroc
cke
ipn
ewd
O szkole
aktualnosci
Chór Capricolium
Galeria
Plan

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
w Zespole Szkół w Głuchołazach
ul. Kolonia Kaszubska 2,
48-340 Głuchołazy
tel. 77 439 14 62; 77 439 13 48
sekretariat: zsglucholazy@wodip.opole.pl

administrator strony: m.kuchna@loglucholazy.pl

mail

Gmail